Cennik

 Szkolenie wstępne i okresowe

szkolenie wstępne BHP 100.00 zł
szkolenie okresowe 120.00 zł
szkolenie pracodawców stacjonarne 200.00 zł
Image

 Sporządzanie dokumentacji bhp

Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych od 15.00 zł
Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych 30 - 50 zł
Określenie procedur ochrony nad pracownikami szczególnie chronionymi: kobietami, młodocianymi, niepełnosprawnymi 30 - 50 zł
Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy 20
Sporządzanie zarządzeń dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów 20 - 30 zł
Określenie limitów przydziału odzieży i obuwia roboczego 20 - 30 zł
Image

 Dokumentacja kadrowa i ZUS

Prowadzenie akt osobowych 30.00 zł / msc
Prowadzenie kart przychodów pracownika do uzgodnienia
Deklaracje ZUS do uzgodnienia
Rozliczenie PFRON 30.00 zł / msc
Zgłoszenie do PFRON 100.00 zł
Wyliczenie efektu zachęty 200.00 zł
Image

 Opracowanie ryzyka zawodowego

Opracowanie dla każdej grupy stanowisk pracy ryzyka zawodowego 260.00 zł
Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej 50.00 zł
Oznaczenie procedur przydziału i stosowania ŚOI 50.00 zł
Image

 Postępowanie powypadkowe

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy 50.00 zł
Opracowanie dokumentacji powypadkowej 500.00 zł
Prowadzenie rejestru wypadków 50.00 zł
Image

 Ochrona środowiska

Sporządzenie rocznego sprawozdania KOBIZE 400 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania BDO 400 zł
Wniosek rejestracyjny BDO 200zł
Wniosek aktualizacyjny BDO 140zł
Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego 300zł
Image

 Pierwsza pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy osób odpowiedzialnych za nią w zakładzie 120.00 zł
Nadzór nad doborem środków medycznych dla udzielania pierwszej pomocy do uzgodnienia
Image