Cennik

 Szkolenie wstępne i okresowe

szkolenie wstępne BHP od 90.00 zł
szkolenie okresowe od 110.00 zł
szkolenie pracodawców stacjonarne 190.00 zł
Image

 Sporządzanie dokumentacji bhp

Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych od 15.00 zł
Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych 30 - 50 zł
Określenie procedur ochrony nad pracownikami szczególnie chronionymi: kobietami, młodocianymi, niepełnosprawnymi 30 - 50 zł
Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy 20
Sporządzanie zarządzeń dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów 20 - 30 zł
Określenie limitów przydziału odzieży i obuwia roboczego 20 - 30 zł
Image

 Dokumentacja kadrowa i ZUS

Prowadzenie akt osobowych 20.00 zł / msc
Prowadzenie kart przychodów pracownika do uzgodnienia
Deklaracje ZUS do uzgodnienia
Rozliczenie PFRON 30.00 zł / msc
Zgłoszenie do PFRON 100.00 zł
Wyliczenie efektu zachęty 200.00 zł
Image

 Opracowanie ryzyka zawodowego

Opracowanie dla każdej grupy stanowisk pracy ryzyka zawodowego 210.00 zł
Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej 50.00 zł
Oznaczenie procedur przydziału i stosowania ŚOI 50.00 zł
Image

 Postępowanie powypadkowe

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy 50.00 zł
Opracowanie dokumentacji powypadkowej 400.00 zł
Prowadzenie rejestru wypadków 50.00 zł
Image

 Ochrona środowiska

Sporządzenie rocznego sprawozdania KOBIZE 350 zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania BDO 350 zł
Wniosek rejestracyjny BDO 180zł
Wniosek aktualizacyjny BDO 120zł
Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego 300zł
Image

 Pierwsza pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy osób odpowiedzialnych za nią w zakładzie 90.00 zł
Nadzór nad doborem środków medycznych dla udzielania pierwszej pomocy do uzgodnienia
Image