Postępowanie powypadkowe

  • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Powołanie zespołu powypadkowego
  • Zabezpieczenie miejsca wypadku
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  • Sporządzenie protokołu powypadkowego
  • Sporządzenie karty statystycznej wypadku
  • Prowadzenie rejestru wypadków