Szkolenia BHP Online

E-szkolenie to najnowocześniejsza forma szkolenia BHP, która daje możliwość ukończenia go wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

Szkolenie przeprowadzone on-line jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauczanie on-line pozwala realizować szkolenia w dowolnym miejscu i czasie oraz dostosować tempo nauki do indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

E- szkolenie nie tylko uatrakcyjnia proces nauki, a także daje możliwość zmniejszenia kosztów jakie musieliby Państwo ponieść organizując szkolenie w swoim przedsiębiorstwie lub dojeżdżając do danej placówki.

Po pobraniu udostępnionych przez nas materiałów szkoleniowych przystępują Państwo do wypełnienia testu on-line.

Jeżeli będzie on pozytywny należy dokonać opłaty na nasz rachunek, po zaksięgowaniu otrzymają Państwo drogą pocztową fakturę oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Na druku przelewu należy podać nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.

Powyższa informacja stanowi równocześnie regulamin szkolenia.

Cennik E - Szkoleń:

  • Pracownicy administracyjno-biurowi 100 zł
  • Pracownicy inni (z wyjątkiem stanowisk robotniczych) 100 zł
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni 100 zł
  • Służba BHP i osoby pełniące zadania tej służby 150 zł
  • Osoby kierujące pracownikami 100 zł
  • Pracodawcy 100 zł
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym indywidualne praktyki lekarskie 100 zł