O Firmie

FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA W DZIEDZINIE BHP, P-POŻ, PRAWA PRACY I DOKUMENTACJI KADROWEJ

Specjaliści wykonujący pracę w naszej firmie posiadają uprawnienia starszego specjalisty bhp, specjalisty p-poż i audytora zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem i jakością.
Przeprowadzamy szkolenia, nadzorujemy zakłady pracy, wykonujemy audyty wewnętrzne.

posiadamy certyfikaty na wykonywanie audytów wewnętrznych w zakładach. Udzielamy pomocy w zakresie opracowywania procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej, środowiska i jakości, wynikających z ISO serii 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004

Image
Image

Oferta

 • Szkolenia pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników
 • Dokumentacja i szkolenia p-poż
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Plany ewakuacyjne
 • Przeglądy i konserwacja gaśnic
 • Dokumentacja kadrowa
 • Audyty BHP, środowiska i jakości
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja wypadkowa
 • Księgi BIOZ dla budownictwa
 • Systemy zarządzania BHP
 • Kompleksowa obsługa firm w dziedzinie BHP, prawa pracy i dokumentacji kadrowej
 • Rozliczanie opłat emisyjnych za korzystanie ze środowiska
 • Sporządzanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego
 • zgłaszanie do PFRON i sporządzanie comiesięcznych dokumentacji (dla pracodawców zatrudniających powyżej 25 pracowników)