Opracowanie ryzyka zawodowego

Opracowanie ryzyka zawodowego i zapoznanie z nim pracowników, zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, należy do obowiązków każdego pracodawcy bez względu na rodzaj stanowisk i ilość zatrudnionych na nim osób.

Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego dla każdej grupy stanowisk

Uzupełnienie ryzyka zawodowego przy zastosowaniu zmian:Określenie niezbędnych środków ochrony zbiorowej,

Określanie koniecznych środków ochrony indywidualnej,

  • w stosowanych środkach ochronnych,
  • przy zmianach technologicznych lub organizacyjnych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego

Oznaczenie procedur przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej.