PFRON

  1. Zgłaszanie pracodawców do PFRON
  2. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji bądź informacji
  3. Pomoc przy ubieganiu się o dofinansowanie do zatrudnionych osób
  4. niepełnosprawnych
  5. Sporządzanie i wysyłanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem
  6. do zatrudnionych niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 etatów zobowiązani są do wpłat

na PFRON oraz sporządzanie koniecznej dokumentacji.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 etatów i zatrudniający co

najmniej 6% osób niepełnosprawnych oraz zatrudniający poniżej 25

etatów a zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o

dofinansowanie do wynagrodzeń.