Dokumentacja kadrowa

  1. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
  2. Prowadzenie kart przychodów pracownika
  3. Rozliczanie czasu pracy pracownika, także kierowców
  4. Doradztwo w zakresie prawa pracy; zatrudniania i zwalniania pracowników