Pierwsza pomoc

szkolenie z pierwszej pomocy osób odpowiedzialnych w zakładzie za jej udzielanie
Nadzór nad doborem środków medycznych dla udzielania pierwszej pomocy

art. 162 kk § l. Osoba, która człowiekowi znajdującemu się w sytuacji grożącej:

  • bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia,
  • ciężkim uszkodzeniem ciała,
  • utratą zdrowia,

nie udziela pomocy, choć może jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby trzeciej na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze więzienia do lat 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA NIEUDZIELENIE POMOCY
Odpowiedzialność karna dotyczy zaniechania pomocy lub świadomego działania na szkodę ofiar wypadku (np. ucieczka z miejsca wypadku, bezczynność w miejscu zdarzenia, zła wola ratownika).
nie ma jej natomiast za ewentualne niezamierzone powikłania związane z prowadzoną działalnością ratowniczą.