Obsługa i nadzór
P-POŻ

  • szkolenia p-poż wykonywane przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej
  • całościowa dokumentacja p-poż związana z obowiązkiem nałożonym na zarządców, użytkowników lokali oraz pracodawców.
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, dla budynków w których występuje atmosfera wybuchowa
  • przeglądy i konserwacja gaśnic
  • doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym gaśnic